Wat is Aikibudo ?

 

 

 

Wat is Aikibudo?
Aikibudo is een vechtkunst die zijn oorsprong vind in de klassieke vechtkunst van de samoerai, met name het Daito-ryu aiki jiu-jitsu.
Mensen die voor de eerste keer Aikibudo zien, hebben niet de indruk dat het hier om een verdedigings-sport gaat. De bewegingen zijn te sierlijk, vloeiend en rond van vorm voor het ongeoefende oog om als effectief over te komen, totdat aan het einde van de beweging de aanvaller zich in een klem bevindt, of nog mooier, als het ware gelanceerd wordt door de verdediger. Vergis je dus niet: Aikibudo maakt een ervaren beoefenaar een niet te onderschatten tegenstander.
Bij Aikibudo wordt er verdedigd m.b.v. het principe van "meegaan met de beweging".
Dit houdt in dat de kracht en beweging die door de aanvaller wordt gebruikt door de aikibudoka zodanig wordt bewerkt dat deze tegen de aanvaller zelf wordt gebruikt. Agressie behoort geneutraliseerd te worden en de uitkomst dient daarna omgevormd te worden tot iets nuttigs. Er is immers al teveel zinloos geweld!
Aikibudo of aikido is niet alleen een perfecte vorm van zelfverdediging maar ook een mentale training. Doel is om elkaar te helpen de technieken zo precies mogelijk uit te voeren, met zo min mogelijk kracht. Ernstige blessures zijn dan ook eerder een zeldzaamheid dan een vanzelfsprekendheid...
Het is geen wedstrijdsport. Dit draagt bij aan de ontspannen sfeer binnen de groep; er is immers geen onderlinge competitie!
Aikibudo is sinds 1967 in Nederland te beoefenen.
Het begrip Aikibudo is bij velen, ook budobeoefenaren, niet bekend. Er zijn, landelijk gezien, nog relatief weinig scholen waar Aikibudo wordt onderwezen.
Het Aikibudo kent, gezien de aard van de technieken, geen wedstrijden. Het vindt zijn oorsprong dus in het feodale Japan. Daarentegen woont Alain Floquet, de grondlegger van het Aikibudo in zijn huidige vorm, in Frankrijk.
Gevorderde aikibudoka dragen een soort broekrok ‘hakama’ genaamd. Een traditioneel Japans kledingstuk die de sierlijke bewegingen van deze kunst accentueert.

 

terug